Prace specjalistyczne

Usługi specjalistyczne

Współpracując z Inspektorami Nadzoru, technologami wiodących firm, laboratoriami oraz dysponując specjalistycznym sprzętem, jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa następujące opracowania:

  • Wskazanie mostków cieplnych przy użyciu kamery termowizyjnej. Określenie potencjalnych miejsc powstawania pleśni oraz ich źródeł, przyczyn i rozwiązań.

  • Wskazanie źródeł powstawania wilgoci i przecieków, przedstawienie rozwiązań usuwających przyczynę.

  • Badanie drożności/szczelności kanałów wentylacyjnych/kanalizacyjnych - badanie wizyjne za pomocą kamery inspekcyjnej.

  • Bilans powietrzny w pomieszczeniach - sprawdzenie prawidłowości wyprowadzenia kominków wentylacyjnych nad połać dachową, drożności i przepustowości kanałów wentylacyjnych, wydajności i przepustowości nawiewów i wywiewów, prawidłowości poziomu infiltracji okien i drzwi. Przedstawienie rozwiązań.